КУРСОЛЬКА

gallery/tel
gallery/vab
097 - 64 - 94 - 232     093 - 60 - 00 - 191     

Банківське кредитування. Основи банківського кредитування

РОЗДІЛ1. СУТНІСТЬ КРЕДИТУ. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ КРЕДИТУ
1.1. Поняття та ознаки кредиту

За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Тому в економічній теорії протягом кількох століть ведуться дискусії навколо питань, пов'язаних із сутністю та роллю кредиту. Ці дискусії тривають і досі. Найбільш поширеними в економічній літературі є два підходи до визначення сутності кредиту:
—ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним суб'єктом іншому в позичку. При такому підході увага дослідника зміщується на саму позичку, її правову форму, що зумовлює вихолощування з кредиту його економічного змісту;
—ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які формуються в суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше дослідити економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування, основи та закономірності його руху. Тому цей підхід у сучасній літературі переважає. Він покладений в основу висвітлення сутності кредиту і в цьому підручнику. Придбай курсову на тему - Банківське кредитування. Основи банківського кредитування.

За своєю сутністю кредит — це суспільні відносини, що виникають між економічними суб'єктами у зв'язку з передачею один одному в тимчасове користування вільних коштів (вартості) на засадах зворотності, платності та добровільності. Кредитні відносини мають ряд характерних ознак, які конституюють їх як окрему самостійну економічну категорію — кредит. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Банківське кредитування. Основи банківського кредитування.

Основними ознаками відносин, що становлять сутність кредиту, є такі:
— учасники кредитних відносин повинні бути економічно самостійними: бути власниками певної маси вартості і вільно нею розпоряджатися; функціонувати на основі самодостатності та самоокупності; нести економічну відповідальність за своїми зобов'язаннями. Без цього вони не зможуть набути статусу ні кредитора, ні позичальника.

Щоб отримату курсову роботу на тему - Банківське кредитування. Основи банківського кредитування, заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Банківське кредитування. Основи банківського кредитування

Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы