К У Р С О Л Ь К А

Вайбер

097 - 64 - 94 - 232     093 - 60 - 00 - 191

Поняття цивільно-правового договору. Порядок укладення

РОЗДІЛ І. Поняття цивільно-правового договору.

Однією з найпоширеніших підстав виникнення зобов’язань закон називає договір. Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, що вчиняються з волі його учасників і спрямовується на виникнення, зміну чи припинення цивільних прав або обов’язків Проте роль договору не обмежується тільки тим, що він впливає на динаміку цивільних правовідносин (породжує, змінює, припиняє їх). Відповідного вимог Цивільного Кодексу України, звичаїв ділового обігу, вимог розумності та справедливості договір також визначає зміст конкретних прав та обов'язків учасників договірного зобов'язання. В цьому розумінні договір є засобом регулювання поведінки цивільних правовідносин. Придбай курсову на тему - Поняття цивільно-правового договору. Порядок укладення.

У сучасних умовах зростає роль договору як універсальної та найбільш доцільної форми опосередкування товарно-грошових відносин.

Визначальним моментом договору є домовленість сторін. Кожна особа вільна у своєму виборі укладати чи не укладати договір. Свобода договору передбачає вільний вибір контрагента. Сторони вільні у виборі виду договору. Вони можуть укласти як договір, безпосередньо передбачений Цивільним кодексом України чи іншим нормативним актом, так і договір, який поєднує ознаки кількох видів договорів, так званий змішаний договір. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття цивільно-правового договору. Порядок укладення.

У сторін можливість виявити своє бачення змісту договору. Вони можуть відмовитися від традиційних положень і перерозподіляти обов'язки в договорі на свій розсуд. Але договір є завжди обов'язковим для виконання сторонами. Оскільки договір є різновидом право чину, то класифікувати договори можна за тими ж критеріями, що й правочини (односторонні, двосторонні і багатосторонні, консенсуальні й реальні, оплатні й безплатні, абстрактні й казуальні тощо).

Систему цивільно-правових договорів за юридичною та економічною ознаками можна побудувати на тих же засадах, що й систему зобов'язань, які виникають із договорів, наприклад: 1) договори про передачу майна у власність (купівля-продаж, поставка, контрактація, міна, дарування, рента, постачання енергетичних ресурсів тощо);

Щоб отримату курсову роботу на тему - Поняття цивільно-правового договору. Порядок укладення, заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 100 гривень.

Оплата на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття цивільно-правового договору. Порядок укладення

Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы